Celoslovenská prehliadka a výstava
odrôd, ochrany a výživy rastlín,
poľnohospodárskej techniky
a hospodárskych zvierat

4.6.2024
5.6.2024
Dvory nad Žitavou
zobraziŤ na mapE

Generálny partner

celoslovenské dni poľa

Vážení návštevníci, vystavovatelia, milí hostia a priaznivci !

Celoslovenské dni poľa, ktoré pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Jozefa Bíreša, zorganizovalo vydavateľstvo Roľníckych novín - spoločnosť Profi Press SK, s.r.o., sa tento rok  uskutočnili 6. a 7. júna v Oponiciach na akademickej pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá bola tento rok hostiteľom a hlavným spoluorganizátorom tejto výstavy.

Na 908 prezentačných parcelkách si mohlo približne 9000 návštevníkov prezrieť 617 odrodových ukážok plodín a 291 parceliek, na ktorých boli aplikované rôzne varianty prípravkov na ochranu a výživu plodín. Výstavu najmodernejšej poľnohospodárskej techniky dopĺňali dynamické ukážky jednotlivých strojov. Nechýbala prezentácia živočíšnej výroby s ukážkou hospodárskych zvierat – hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ktoré poskytol domáci podnik, tiež sa prezentoval drobnochov, ktorý zabezpečil Slovenský zväz chovateľov.

SPU v Nitre pripravila pod vedením prof. Ing. Pavla Finduru, PhD., prorektora pre komunikáciu a prax, diskusie so zástupcami jednotlivých fakúlt univerzity, ktorí predstavili svoje výskumné úlohy, výsledky a ich prepojenie s praxou. Príležitosť dostalo aj 12 stredných odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním, ktoré si pripravili prezentáciu svojich učebných odborov.

Výstava má tradične viacero spoluorganizátorov – NPPC – VÚRV prezentoval svoje vyšľachtené odrody plodín, výskumnú činnosť a špeciálne téme „ Zvýšenie efektívnosti a konkurencie schopnosti šľachtenia odrôd pre ekologické poľnohospodárstvo“ sa venoval na svojom stánku riaditeľ VÚRV Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Ústredný, kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave predstavil svoju činnosť a na výstave zabezpečoval poradenskú činnosť a diagnostiku škodlivých organizmov rastlín.

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) predstavil na výstave činnosť svojich odborov. Súčasťou prezentačného stánku bola aj prezentácia Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Ďalší spoluorganizátori- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky, ASYF – združenie mladých farmárov Slovenska, Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO – sa aktívne prezentovali na výstave vo svojich expozíciach.

Garantom odborného programu bola tiež SPU v Nitre – prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a doc. Ing. Miroslav Macák, PhD., ktorí pripravili odborný seminár na tému „Utláčanie pôdy spôsobené pohybom poľnohospodárskych strojov“, ktorého súčasťou boli aj ukážky práce strojov s rôznymi typmi podvozkov.

Na výstave nechýbala súťaž v orbe konským záprahom, ktorej sa zúčastnilo 6 párov koní zo Slovenska i Čiech. Víťazstvo si obhájil Oskar Sněhota zo Žarošic s Norickými koňmi. Odborným garantom súťaže bol doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc, z Technickej fakulty SPU v Nitre. Zaujímavou bola aj ukážka prác historickými traktormi.

Vďaka za podporu podujatia patrí aj generálnemu partnerovi výstavy – UniCredit Bank, AGRA poisťovni za poistenie, mediálnemu partnerovi - Slovenskej televízii a rozhlasu SR, špeciálne tímu Farmárskej revue, spoločnosti VETIS za zabezpečenie výstavy zvierat, spoločnostiam Lovochemie a Duslo za dodávku hnojív, spoločnosti Heineken za Zlatý Bažant a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii tohoročnej výstavy.

 

Kruh miest, na ktorých sa Celoslovenské dni poľa doposiaľ konali ( Selice, Dolná Krupá, Oponice) sa budúcim rokom uzavrie na podniku ZAD Dvory nad Žitavou, kde sa s prípravou 13. ročníka práve začína...

 

 

Ďakujeme za účasť na tomto ročníku a dovidenia vo Dvoroch nad Žitavou - 4. a 5. júna 2024

 

Program: Plagát CDP 2023

Agrotechnika na prezentačných parcelkách Agrotechnické údaje CDP Oponice 2023

 

Uplynulé ročníky Celoslovenských dní poľa, si môžete pripomenúť vo fotogalérii a videogalérii nižšie.

 

 

Organizátori akcie

Spoluorganizátori

Partner expozície hospodárskych zvierat

Mediálni partneri

Výstavu poistila

Pre vystavovateľov

Informácie pre vystavovateľov

Prihlasovanie spoločností, ktoré budú mať vysiate prezentačné parcelky s odrodami poľných plodín a parcelky s variantami aplikácie prípravkov na ochranu a výživu rastlín je ukončené.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK - 15. 8. 2023

 

Prihlasovanie spoločností na voľné plochy bude prebiehať v priebehu marca a apríla 2024 

 

 

 

 

Bc. Alena Štefeková   (technika)

obchodný manažér

mobil: 0903 616 641

e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

 

Ing. Peter Hudec  (osivá, ochrana, výživa)

manažér výstavy

mobil:  0948 955 951

e-mail: peter.hudec@profipress.sk

 

Pre návštevníkov

Vážení návštevníci, 

Ďakujeme za účasť na výstave. 
Uplynulé ročníky Celoslovenských dní poľa si môžete pripomenúť vo fotogalérii a videogalérii nižšie.

Tešíme sa na stretnutie na 13. ročníku Celoslovenských dní poľa 4. a 5. júna 2024 vo Dvoroch nad Žitavou.


FOTOGALÉRIA

Celoslovenské dni poľa 2023

Zobraziť celú galériu

VIDEOGALÉRIA

Celoslovenské dni poľa 2023, Oponice

Vystavujúce firmy 2023

Organizátori

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
pencilcrossmenuchevron-downarrow-right-circle