Prihláška na Celoslovenské dni poľa Dvory nad Žitavou 4. – 5. 6. 2019

Zástupca pre poľnohosp. techniku:

Bc. Alena Štefeková
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk
telefón: 037/3141141
mobil: 0903 616 641

Stravné lístky

Ing. Petra Poláková
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
telefón: 037/2420002
mobil: 0903 555 538

Usporiadateľ:

Profi Press SK s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO: 45348723
DIČ: 2022953823

Výstava a individuálne predvádzanie poľnohospodárskej techniky

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK PRE OBJEDNÁVKU VÝSTAVNEJ PLOCHY: 23. 4. 2018

Vystavovateľ: (*povinné údaje)

Fakturačná adresa:

vyplnia len firmy, ktoré vystavujú prvýkrát

Poštová adresa:

mapa

Výstavná plocha Varianty plochy Plocha výstavná Na predvádzanie Cena za plochu
A1 Výstavná plocha,
plus plocha
na predvádzanie techniky
25 x 50 m 25 x 70 m 780 €
A2 Výstavná plocha,
plus plocha
na predvádzanie techniky
15 x 50 m 15 x 70 m 630 €
Trávny porastVykosený trávny porastpodmietka
Nemáme záujem o predvádzaciu plochu
B Výstavná plocha 10 x 20 m 530 €
Rozvod elektrickej energie Výstavné plochy A a B 90 €
C Výstavná plocha 5 x 10 m 260 €
S cieľom poskytnúť kvalitnejšie zázemie vystavovateľom bude po celom areáli rozvedená elektrina za jednotný poplatok 90 € pre výstavné plochy A a B. V areáli nie je možné požívať elektrocentrály na benzínový motor z dôvodu hluku.

V cene je zahrnuté:

  1. Stráženie stánkov a techniky bezpečnostnou agentúrou.
  2. Poistenie akcie.
  3. Elektronická pozvánka na akciu s logom firmy, propagačné materiály na akciu.
  4. Tlačený katalóg s umiestnením všetkých vystavovateľov.
  5. Poukážky na občerstvenie pre vystavovateľov. (plocha A: 10 jedál + 10 nápojov / 2 dni, plocha B: 8 jedál + 8 nápojov/ 2 dni, plocha C: 6 jedál + 6 nápojov / 2 dni)

Prihláška na spoločenský večer - Penzión Žitava, Dvory n. Žitavou, 5.6.2018 o 19.00 hod

Platobné podmienky:
Vystavovateľ na plochách A1 a A2 sa zaväzuje uhradiť faktúru za prenájom plochy po ukončení výstavy v lehote splatnosti faktúry, vystavovateľ na plochách B a C sa zaväzuje uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V prípade otázok nás kontaktujte na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Možnosť doobjednania ďalších straveniek pre firemných zákazníkov a hostí navyše v cene:

Požiadavka na umiestnenie plochy vedľa firmy
(pohľad čelom k tribúne)
(Umiestnenie firiem musí byť obojstranne potvrdené, na jednostrannú požiadavku nebudeme brať ohľad.)

KATALÓG STROJOV/PREDVÁDZANIE STROJOV/AKČNÁ CENA

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY JE 23.4.2018. PRIPADNÉ NESKÔR ZASLANÉ ÚDAJE NEBUDÚ Z ČASOVÝCH DÔVODOV ZAHRNUTÉ DO KATALÓGU VYSTAVOVATEĽOV

Katalóg vystavovateľov bude k dispozícii na výstave všetkým návštevníkom, zároveň bude formou samostatnej prílohy distribuovaný v týždenníku Roľnícke noviny.

Prehľad vystavovateľov v Katalógu bude zoradený podľa výstavnej plochy a abecedy.

Vyberte v nasledujúcich kategóriách stroje ( produkty ), ktoré chcete v Katalógu prezentovať. K jednému stroju ( produktu) môžte priložiť fotku.

  1. Top stroj / produkt / novinka
  2. Predvádzané stroje
  3. Akčná cena ( ľubovoľný stroj alebo produkt - akčná cena, zľava)

Výstavná plocha A1 – Do prehľadu uveďte 3 Top stroje / novinka a zároveň 3 predvádzané stroje v prvý deň výstavy a 3 predvádzané stroje v druhý deň výstavy, okrem toho môžete v tabuľke uviesť 3 stroje s akciovou cenou (zľavou).

Výstavná plocha A2 – Do prehľadu uveďte 2 Top stroje / novinka a zároveň 2 predvádzané stroje v prvý deň výstavy a 2 predvádzané stroje v druhý deň výstavy okrem toho môžete v tabuľke uviesť 2 stroje s akciovou cenou (zľavou).

Výstavné plochy B – Do prehľadu uveďte 2 Top stroje ( produkty ) / novinka a 2 stroje ( produkty ) s akciovou cenou ( zľavou)

Výstavné plochy C – Do prehľadu uveďte 1 Top stroj ( produkt ) / novinku a 1 stroj ( produkt ) s akciovou cenou

Podľa Vašej výstavnej plochy vyplňte nasledujúce kategórie:

Začiatok individuálneho predvádzania o 11.oo hod., ukončenie cca o 15.30. hod
Začiatok individuálneho predvádzania o 11.oo hod., ukončenie cca o 15.30. hod


S cieľom podporiť kontraktačný rozmer výstavy ponúkame možnosť zviditeľnenia cenovej ponuky vybraných strojov ( produktov)
Začiatok individuálneho predvádzania o 11.oo hod., ukončenie cca o 15.30. hod
Začiatok individuálneho predvádzania o 11.oo hod., ukončenie cca o 15.30. hod


S cieľom podporiť kontraktačný rozmer výstavy ponúkame možnosť zviditeľnenia cenovej ponuky vybraných strojov ( produktov)

S cieľom podporiť kontraktačný rozmer výstavy ponúkame možnosť zviditeľnenia cenovej ponuky vybraných strojov ( produktov)


S cieľom podporiť kontraktačný rozmer výstavy ponúkame možnosť zviditeľnenia cenovej ponuky vybraných strojov ( produktov)