Príprava 7. ročníka 2018

IMG_1460
Stretnutie organizátorov s vystavovateľmi osív a chémie - zhodnotenie ...
IMG_1463
Základné hnojenie pozemku pred orbou rozmetadlom
IMG_1466
Orba výstavného pozemku pod repku (9.8.2017)
IMG_1839
Sejba ozimnej repky. Zasiatych bolo 121 políčok (7.9.2017)
IMG_1961
Rozmeranie poľa pred sejbou ozimín
IMG_1970
Osivá pripravené na sejbu. Všetky osivá sa musia pred sejbou navážiť p...
IMG_1973
Sejba ozimín (9.10.2017). Zasiatych bolo 355 políčok - t.j. 710 zásevo...
IMG_1985
Sejba uličiek trávou medzi políčkami
20160903_110342
Valcovanie po sejbe cambridgskými valcami.