Spracujú a zasejú, dokonca aj postriekajú

Technika na chemickú ochranu, spracovanie pôdy a taktiež sejbu, ktorá ale nemala svojho zástupcu v expozícii. To je sortiment, ktorý ponúka spoločnosť AGRIO Postrekovače SK, a ktorá sa zúčastnila na šiestom ročníku poľnej výstavy Celoslovenské dni poľa.

Hlavným lákadlom bol nový MAJOR HS

Šiesty ročník poľnej výstavy Celoslovenské dni poľa privítal viac ako 170 vystavovateľov. Český producent traktorov, spoločnosť ZETOR TRACTORS a. s., ktorá vystavovala traktory ZETOR všetkých modelových tried, využila túto jedinečnú poľnú výstavu na predstavenie najnovšieho stroja z produktového portfólia, ktorým je nový MAJOR HS.

Stavať na inováciách a napredovať v praxi

Spoločnosť Bayer CropScience Slovakia každoročne prináša pre poľnohospodárov a ich prax nové účinné látky v komplexne postavených prípravkoch a ucelené riešenia pre ochranu dôležitých poľnohospodárskych plodín, ktoré predstavili na 6. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Všestranné odrody do každých podmienok

Na 6. ročníku celoslovenského stretnutia poľnohospodárov spoločnosť Pioneer HI-Bred Slovensko, ktorá je zástupcom šľachtiteľsko-semenárskej spoločnosti DuPont Pioneer, predstavila kompletný sortiment odrôd repky ozimnej, osvedčené a nové hybridy kukurice – nosnej plodiny spoločnosti a taktiež hybridy slnečnice.

Novinky aj štandardné produkty

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. sa v tomto roku opäť aktívne zúčastnila celoslovenského stretnutia poľnohospodárov. V rámci svojej prezentácie v pokusoch demonštrovala vlastné herbicídne, fungicídne a insekticídne riešenia v porastoch kukurice, pšenice, jačmeňa a slnečnice.

Až tri novinky v ochrane proti burinám

Tradičným účastníkom Celoslovenských dní poľa je spoločnosť Adama ponúkajúca spoľahlivé riešenia osvedčenými prípravkami na ochranu rastlín, ktoré v tomto roku rozšírila o tri herbicídne novinky určené do hustosiatych obilnín, kukurice, cukrovej a kŕmnej repy.

Efektívne a dostupné riešenia pre každého pestovateľa

Spoločnosť ASRA na celoslovenskom stretnutí poľnohospodárov v rámci svojej prezentácie predstavila viaceré novinky, okrem konvenčného riešenia ochrany a výživy najdôležitejších poľných plodín, predstavili v pokusoch riešenia postavené na aplikáciách prípravkov na prírodnej báze.

Vplyv prejazdov strojov na vlahové pomery

Prejazdy strojov po poli negatívne pôsobia na pôdu. Z technologického hľadiska ich samozrejme nemožno vylúčiť, no je potrebné sa zaoberať otázkou ako ich obmedziť na rozumnú mieru. Nedávno sme o tejto problematike hovorili na Seminári v rámci 6. ročníka Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou. Cieľom bolo poukázať na vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy.

Predstavili čerstvé svetové novinky

Celoslovenské dni poľa privítali na šiestom ročníku celkom 176 vystavovateľov. Už tradičnou kategóriou je oblasť poľnohospodárskej techniky, kde svojou expozíciou a aktívnym predvádzaním prispela aj spoločnosť Agroservis spol. s r.o. Tá tu predstavila niekoľko “horúcich“ noviniek, predovšetkým od značky John Deere.

V duchu osláv výročia značky

Expozícia spoločnosti Agri CS na Celoslovenských dňoch pola nielenže bola precízne pripravená, ale navyše spájala históriu so súčasnosťou. A keďže značka Case IH oslávila 175. výročie, právom vítal návštevníkov v strede expozície techniky parný traktor CASE IH z roku 1889.