Propozície CDP Dvory n.Žitavou 2014

Spravodaj CDP – jariny

Každý rok je iný. Kým minulá zima nemala konca, ešte 1. apríla sme vo Dvoroch nad Žitavou chodili po snehu, tak táto posledná sa ani nezačala a už sme mali jar v plnom prúde. Kým vlani na jar po výdatných dažďoch mali roľníci tisíce hektárov zaplavené vodou a nevedeli sme v agrotechnických termínoch zasiať, v tomto roku sme bez problémov zasiali každý hektár, ale teraz sa sťažujeme na sucho. Žiaľ, alebo chvála Bohu, každý rok je iný a každý nám prináša nové, často až extrémne podmienky na pestovanie poľných plodín. Čo nám však príroda na jednej strane zoberie, to nám obyčajne niekde inde vráti. A ešte k tomu máme k dobru bohaté skúsenosti, vedomosti agronómov a odhodlanie roľníkov tvrdo pracovať za každých podmienok.

Ozimné obilniny na CDP 2014

Obilniny majú v historickom vývoji ľudstva najdôležitejšie postavenie spomedzi poľných plodín. Pestujú sa v prvom rade pre zrno na výživu obyvateľstva, na výživu hospodárskych zvierat, ale významné miesto majú aj v potravinárskom, liehovarníckom a farmaceutickom priemysle. Najväčší podiel pestovateľských plôch obilnín v našich podmienkach má pšenica ozimná. V osevných postupoch zaberá až 30 % plochy. Aj v pokusoch na Celoslovenských dňoch poľa 2014 vo Dvoroch nad Žitavou bude mať táto najvýznamnejšia obilnina najväčšie zastúpenie zo všetkých poľných plodín.

Prihláška na CDP 2014

Celoslovenské dni poľa 2014 – Príprava tretieho ročníka odštartovaná

Podobne ako v minulom roku, aj tento rok Vás budeme na stránkach týždenníka Roľnícke noviny pravidelne informovať o prípravách tretieho ročníka Celoslovenských dní poľa, ktoré pripravujeme znovu vo Dvoroch nad Žitavou. Taktiež budeme prinášať aktuálne informácie o stave porastov, odrodách vystavovaných plodín, agrotechnike, výžive a ochrane porastov pripravovaných na III. ročník tejto poľnohospodárskej výstavy. Tento rok sme zahájili praktické prípravy Celoslovenských dní poľa 2014 prípravou nového pozemku pre výstavu a založením maloparcelových pokusov ozimnej repky. Pre tretí ročník sme založili 99 parceliek repky pre 21 osivárskych a chemických firiem. Z toho 77 políčok sú rôzne odrody a hybridy repky a 22 políčok je vysiatych pre chemické a výživárske pokusy.

Termíny pre doručenie prihlášok a dodanie osív na CDP 2014

Termíny pre doručenie prihlášok a dodanie osív na CDP 2014:

Ahoj všichni!

Deň poľa

Na jesennej časti Celoslovenských dní poľa 14 osivárskych spoločností predstavilo návštevníkom asi 123 hybridov kukurice a takmer 20 najvýznamnejších dovozcov a predajcov poľnohospodárskej techniky predstavilo svoje stroje, kde v 6–tich kategóriách - od zberu kukurice až po prípravu pôdy, sejbu a hnojenie - za odbornej asistencie prof. Vladimíra Rataja z SPU Nitra - predviedli v činnosti 40 strojov s najmodernejšími technológiami na zber kukurice.

Staronový deň poľa

Cieľom dní poľa je ukázať to najlepšie z najlepšieho. Aj preto sú v podstate všetky materiály, ktorými sa firmy na poľných ukážkach prezentujú vysoko kvalitné, výkonné, prispôsobené najmodernejším trendom a požiadavkám zákazníkov – pestovateľov. Inak tomu nebolo ani na tradičnom dni poľa slnečnice, na ktorom PD Okoč – Sokolec všetkým, ktorí v tento deň na poloprevádzkové pokusy zavítali ukázal 72 materiálov z portfólia 10 spoločností.

CDP 2013 Dvory vo fotografii

Prehliadku odrôd, ochrany a výživy rastlín a výstavu poľnohospodárskej techniky ponúkli Celoslovenské dni poľa, ktoré sa v prvej polovici tohto týždňa uskutočnili v Dvoroch nad Žitavou, v okrese Nové Zámky. Organizátormi tohto podujatia boli Vydavateľstvo Profi Press a týždenník Roľnícke noviny. Z podujatia sme pripravili fotogalériu. Autormi fotografií sú Roman Lettrich a Patrícia Dolešová, redaktori Roľníckych novín.