Riešenia v ošetrení rastlín na prírodnej báze

Po tretíkrát sa Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou aktívne zúčastnila spoločnosť Alltech, ktorá návštevníkom podujatia v rámci svojej expozície predstavila nosné produkty z portfólia spoločnosti v ošetrení pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, kukurice a slnečnice.

Všestranné odrody pre každého pestovateľa

Expozícia spoločnosti RWA Slovakia patrí na Celoslovenských dňoch poľa tradične k najväčším, čo sa týka vystavovaného počtu odrôd hustosiatych obilnín a repky a tento trend si zachovali aj na 6. ročníku podujatia, kde okrem nosných materiálov, predstavili aj viaceré novinky.

Ucelené technológie ochrany a stimulácie porastov

S ponukou prípravkov na ochranu rastlín, špeciálnych hnojív a biostimulátorov od renomovaných japonských a európskych výrobcov prišla na 6. ročník celoslovenského stretnutia poľnohospodárov spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia, ktorá predstavila varianty ošetrenia najdôležitejších poľných plodín.

Inovatívne technológie v ochrane rastlín

Už po šiestykrát sa Celoslovenských dní poľa zúčastnila spoločnosť BASF Slovensko, ktorá každoročne v oblasti ochrany rastlín prináša nové účinné prípravky posúvajúce úroveň ochrany proti škodlivým činiteľom prostredia v meniacich sa podmienkach prostredia v zmysle uplatňovania antirezistentných stratégií.

Posúvajú hranice ochrany poľných kultúr

Poprednou spoločnosťou tradične sa zúčastňujúcou Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou je Dow AgroSciences, ktorá aj v tomto roku priniesla efektívne riešenia pre ochranu najdôležitejších poľných plodín, ako sú obilniny, repka, kukurica, slnečnica a ďalšie plodiny.

Spracujú a zasejú, dokonca aj postriekajú

Technika na chemickú ochranu, spracovanie pôdy a taktiež sejbu, ktorá ale nemala svojho zástupcu v expozícii. To je sortiment, ktorý ponúka spoločnosť AGRIO Postrekovače SK, a ktorá sa zúčastnila na šiestom ročníku poľnej výstavy Celoslovenské dni poľa.

Hlavným lákadlom bol nový MAJOR HS

Šiesty ročník poľnej výstavy Celoslovenské dni poľa privítal viac ako 170 vystavovateľov. Český producent traktorov, spoločnosť ZETOR TRACTORS a. s., ktorá vystavovala traktory ZETOR všetkých modelových tried, využila túto jedinečnú poľnú výstavu na predstavenie najnovšieho stroja z produktového portfólia, ktorým je nový MAJOR HS.

Stavať na inováciách a napredovať v praxi

Spoločnosť Bayer CropScience Slovakia každoročne prináša pre poľnohospodárov a ich prax nové účinné látky v komplexne postavených prípravkoch a ucelené riešenia pre ochranu dôležitých poľnohospodárskych plodín, ktoré predstavili na 6. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Všestranné odrody do každých podmienok

Na 6. ročníku celoslovenského stretnutia poľnohospodárov spoločnosť Pioneer HI-Bred Slovensko, ktorá je zástupcom šľachtiteľsko-semenárskej spoločnosti DuPont Pioneer, predstavila kompletný sortiment odrôd repky ozimnej, osvedčené a nové hybridy kukurice – nosnej plodiny spoločnosti a taktiež hybridy slnečnice.

Novinky aj štandardné produkty

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. sa v tomto roku opäť aktívne zúčastnila celoslovenského stretnutia poľnohospodárov. V rámci svojej prezentácie v pokusoch demonštrovala vlastné herbicídne, fungicídne a insekticídne riešenia v porastoch kukurice, pšenice, jačmeňa a slnečnice.