Vážení návštevníci Celoslovenských dní poľa, vážení vystavovatelia,

Dovoľujeme si Vás pozvať na VI. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa  – na prehliadku a výstavu odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.

 

Výstava sa koná v dňoch 6.-7.6.2017 vo Dvoroch nad Žitavou.

 

Navštívte prehliadku poľných pokusov a ukážok pestovania zeleniny,  zúčastnite sa na odbornom  seminári na tému „ Utláčanie pôdy“, zastavte sa pri obľúbenej súťaži v orbe a ukážkach prác s konským záprahom, pozrite si individuálne predvádzanie strojov rôznych značiek, získajte nové poznatky v oblasti výskumu a inovácií pre rastlinnú výrobu a nezabudnite ani na výstavu hospodárskych zvierat.

 

Nebude chýbať ani tradičné žrebovanie tomboly o hodnotné ceny a poľné grilovanie pred tribúnou.

 

Podrobnejší program nájdete v letáku:

CDP 2017

 

 

 

Tešíme sa na Vás.

 

Ing. Peter Hudec

 

 

KONTAKTY:

manažér výstavy – Ing. Peter Hudec –   0948 955 951 – peter.hudec@profipress.sk

technika – Ing. Juraj Vrabec – 0903 616 641 – juraj.vrabec@profipress.sk

fakturácia – Iveta Minichová – 0948 050 971 – iveta.minichova@profipress.sk

stravenky – Ing.Petra Poláková – 0903 555 538 – petra.polakova@profipress.sk