Vážení návštevníci Celoslovenských dní poľa, vážení vystavovatelia,

ďakujeme za účasť a za návštevu

a tešíme sa na Vás v roku 2018 !

 

Ing. Peter Hudec

manažér výstavy

Pozrite si videozáznamy z tohto ročníka:

Celoslovenské dni poľa 2017 – otvorenie výstavy

Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie. Prednáša prof. Ing. Vladimír Rataj, Phd., SPU Nitra

Zástupcovia jednotlivých spoločností na Celoslovenských dňoch poľa predstavujú svoje produkty pre rastlinnú výrobu