Vážení návštevníci Celoslovenských dní poľa, vážení vystavovatelia,


 

dovoľujeme si Vás pozvať na  5. ročník Celoslovenských dní poľa do Dvorov nad Žitavou.

Výstava sa bude konať v dňoch 7. – 8. júna 2016

 

Tešíme sa na stretnutie.