Vážení návštevníci Celoslovenských dní poľa, vážení vystavovatelia,

nižšie si môžete stiahnuť  prihlášky odrôd ako aj  ochrany a výživy rastlín na 6. ročník  CDP 2017, do Dvorov nad Žitavou, ktorý sa uskutoční dňa 6. – 7. júna 2017

 

 

 

    Zároveň mi dovoľte  poďakovať Vám za skvelú spoluprácu pri príprave všetkých predchádzajúcich ročníkov Celoslovenských dní poľa, nakoľko končím vo funkcii manažéra CDP ku dňu 10. 8. 2016. Moje miesto nahradí  Ing. Peter Hudec, tel. 00421 948 955 951, mail:  peter.hudec@profipress.sk, ktorému adresujte aj vyplnené prihlášky na CDP 2017.

 

        S pozdravom,

 

                     Dušan Blaho.

Prihláška ochrana a výživa rastlín 2017 (1)

Prihláška odrody2017